Malchem Sp. z o.o. otrzymał dotację w ramach Działania 1.5. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, na realizację projektu pt. „Wprowadzenie innowacyjnych past koloryzujących do farb przemysłowych przez MALCHEM Sp. z o.o.”.

dla rozwoju Mazowszamazowsze-pasek

NAZWA WNIOSKODAWCY: MALCHEM Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Wprowadzenie innowacyjnych past koloryzujących do farb przemysłowych przez MALCHEM Sp. z o.o.”.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 487 286,92 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 892 235,11 PLN
UDZIAŁ ŚRODKÓW Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO: 85% wartości dofinansowania, tj. 758 399,85 PLN
OKRES REALIZACJI: 01.04.2012 – 31.12.2013r.

www.malchem.pl ; www.rpo.mazowia.eu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013


 

Zapytanie ofertowe 03/2013


Wprowadzenie innowacyjnych past koloryzacyjnych do farb przemysłowych przez Malchem Sp. z o.o. / Mazowiecki Program Operacyjny na lata 2007-2013 / Rozwój przedsiębiorczości.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
Komora Starzeniowa

Minimalne wymagania techniczne:
– zgodna z normą PN-EN ISO 11341: Farby i lakiery. Sztuczne warunki atmosferyczne i ekspozycja na sztuczne promieniowanie. Ekspozycja na filtrowane promieniowanie lampy ksenonowej łukowej.
– wykonana z materiału odpornego na korozję, zaopatrzona w układ filtrów i uchwyty do mocowania płytek
– jedna lampa ksenonowa łukowa

[ Oferent został wybrany, dziękujemy wszystkim Uczestnikom za przesłane oferty ]


Zapytanie ofertowe 02/2013


Tytuł projektu – Wprowadzenie innowacyjnych past koloryzacyjnych do farb przemysłowych przez Malchem Sp. z o.o. / Mazowiecki Program Operacyjny na lata 2007-2013 / Rozwój przedsiębiorczości.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
Półautomatyczna Owijarka do Paletyzowanych ładunków
Minimalne wymagania techniczne:
– Maksymalne wymiary ładunku (wraz z paletą):
– wysokość 2200 mm (przy wybiegu folii na ładunek = 10 cm)
– długość 1200 mm
– szerokość 1000 mm
– masa 1500 kg

[ Oferent został wybrany, dziękujemy wszystkim Uczestnikom za przesłane oferty ]


Zapytanie ofertowe 01/2013

Tytuł projektu – Wprowadzenie innowacyjnych past koloryzacyjnych do farb przemysłowych przez Malchem Sp. z o.o. / Mazowiecki Program Operacyjny na lata 2007-2013 / Rozwój przedsiębiorczości.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrofotometru z oprogramowaniem
Minimalne wymagania techniczne:

– wersja stacjonarna do pomiaru światła odbitego i przechodzącego
– geometria pomiaru – światło rozproszone
– zakres długości fal 400-700 nm
– pomiar co 10 nm
– możliwość pomiaru płynnych próbek
– oprogramowanie do kontroli jakości i recepturowania

[ Oferent został wybrany, dziękujemy wszystkim Uczestnikom za przesłane oferty ]