Malchem Sp. z o.o.

Uczestniczy w projekcie:

Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w roku 2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe 1/01/BON/2017

dotyczące wyboru wykonawcy, któremu zostanie zlecone wykonanie usługi planowanej w ramach projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.1.2 Rozwój MŚP, Typ projektu: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w roku 2017

Zapytanie ofertowe Malchem 2017-07-21

Załączniki do zapytania ofertowego:

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Formularz IOB dla podmiotów nieposiadających akredytacji

 

Informacja odnośnie zapytania ofertowego 1/01/BON/2017
Informacja o wyborze oferenta

 

Zapytanie ofertowe 1/01/BON/2017

dotyczące wyboru wykonawcy, któremu zostanie zlecone wykonanie usługi planowanej w ramach projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.1.2 Rozwój MŚP, Typ projektu: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w roku 2017

Zapytanie ofertowe Malchem 2017-07-11

Załączniki do zapytania ofertowego:

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Formularz IOB dla podmiotów nieposiadających akredytacji

Malchem Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Zwiększenie konkurencyjności firmy Malchem Sp. z o.o. poprzez specjalistyczne usługi doradcze świadczone przez Instytucję Otoczenia Biznesu”