Słupy trakcyjne ‪‎Pendolino‬ dla połączeń Warszawy z Krakowem, Gdańskiem, Rzeszowem i Skarżyskiem Kamienną

zostały zabezpieczone systemem malarskim ‪‎Malchem‬ na stal ocynkowaną – Winymax M / 200 mikronów (zgodnie z dopuszczeniem PSE).


Zbiorniki na odpady ciekłe, które powstają przy wydobyciu ropy naftowej, wymagają specyficznych zabezpieczeń. Zabezpieczanie takich osadników musi spełniać wymagania dla klasy korozyjności C5I.

Ponadto system, oprócz zabezpieczenia antykorozyjnego musi być odporny na chemikalia, które będą znajdowały się wewnątrz. System antykorozyjny, który został zastosowany do wymalowania tego obiektu, to wysokiej klasy podkład Epoxykor ZN 8 produkcji firmy‪#‎Malchem‬. Następnie aplikowano międzywarstwową farbę ‪ Epoxykor‬MIO (z antykorozyjnymi pigmenatmi barierowymi) oraz nawierzchnię‪ ‎Purmal‬ S 90.

Prezentowany tutaj zbiornik jest pierwszym z całej serii, która będzie malowana systemem Malchem. Projekt realizowany jest w Rumunii. Sprawdzony już zespół Techników z działu Technologicznego Malchem bezpośrednio doradzał rumuńskiemu inwestorowi.

Zbiorniki paliwowe


W Terespolu zrealizowano inwestycję związana z renowację mostu. Obiekt wymagał czasowego zamknięcia drogi kolejowej, prowadzącej przez most.

Tego typu obiekty wymagają przemalowań minimum 3 warstwami. Zastosowano systemy malarskie, które dostarczyła firma Malchem.

Most w Terespolu, jak widać na fotografiach jest dość dużych rozmiarów. Potrzebny był zatem system rusztowań, który wymagał odpowiedniego rozplanowania.

Podstawowym warunkiem przy zabezpieczeniach antykorozyjnych mostów jest rekomendacja niezależnego Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDiM). Farby muszą być odporne na agresywne warunki środowiska: warunki atmosferyczne, czynniki mechaniczne i chemiczne.

Z oferty Malchem do zabezpieczenia mostu można polecić wykonawcom te wyroby które posiadają rekomendację IBDiM, czyli: m.in. EPOXYMAL 12 (lakier poprawiający przyczepność), EPOXYKOR M 501, EPOXYKOR MIO 501, EPOXYKOR ZN-8, PURMAL S-30, PURMAL S-90.


Łyżki do koparek, oraz osprzęt do ładowaczy

Można zabezpieczać  wyrobami poliuretanowymi np. farbą  PURMAL S 40. Używa się również podkłady epoksydowe EPOXYKOR M oraz nawierzchnie poliuretanowe PURMAL S-90.
Takimi farbami zabezpieczono łyżki do koparek niemieckiego producenta. Kolor farby to RAL 7043.
Głównymi wymogami w tego typu zabezpieczeniach są jak najwyższa trwałość powłoki, odporność na ścieranie oraz wygląd (nowe maszyny). Farby poliuretanowe mają te cechy.

Przy zachowaniu odpowiedniej grubości powłoki, trwałość zabezpieczenia jest zgodna z wymaganiami i zaleceniami normy PN-EN ISO 12944-5 (Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich).

Przed przystąpieniem do malowania, powierzchnia stalowa łyżek została oczyszczona strumieniowo ściernie do Sa 2 ½. Następnie wykonano aplikację – natrysk hydrodynamiczny w osłonie powietrza.
Pożądana jest jak najlepsza rozlewność powłoki (musi być gładka).

Malowanie poprzedzone było próbami i testami. Oczekiwano szybkiego schnięcia, z uwagi na dużą szybkość  transportu gotowych koparek, a ponadto odporności na zarysowania, wysokiej odporności na zacieki – aby farbą można było grubo malować i dobrej rozlewności powłoki.

Wykonano pilotażowe malowanie, a po akceptacji niemieckiego producenta koparek, zrealizowano kolejne zamówienia.


Wagony towarowe oraz cysterny

Firma wykorzystuje dwa profesjonalne systemy malarskie EPOXYKOR PRIMER i PURMAL S 40.

Cześć wagonów, która jest piaskowana – malowana jest szybkoschnącym podkładem epoksydowym Epoxykor Primer produkcji Malchem, następnie elementy są malowane szybkoschnącą chemoodporną farbą poliuretanową Malchem Purmal S 40. Farba ta spełnia ponadto wymogi gruntoemalii (nie wymaga podkładu) i znakomicie nadaje się do renowacji starych powłok na obiektach (w tym przypadku wagonach), które nie są kwalifikowane do obróbki strumieniowo-ściernej oraz stosowana jest na wszystkie podwozia.

Główna kolorystyka to RAL 5002 – niebieski, RAL 9004 czarny, RAL 7000

Zestaw Epoxykor Primer i farba poliuretanowa Purmal S 40 dzięki swoim atutom, krótkiego czasu schnięcia spełniają wysokie wymagania postawione przez firmę remontową. Samodzielne wymalowania farbą Purmal S 40 cechują się znakomitą przyczepnością do starych jaki i wypiaskowanych powierzchni. Dzięki takiemu zestawieniu wyrobów‪ Malchem‬, można wprowadzić znaczne oszczędności czasu i środków finansowych na przeprowadzenie prac malarskich.