MALCHEM

WYSZUKIWARKA SYSTEMÓW MALARSKICH

Podłoże:

Temperatura eksploatacji:

Warunki eksploatacji:

Temperatura malowania:

UV:

Atmosfera korozyjna:


ZESTAW AK ALKIGRUNT_M /STAL/

Jednopowłokowy system alkidowy na podłoża stalowe. Stosowany do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji i elementów stalowych w przemyśle, budownictwie przemysłowym, oraz malowania maszyn i urządzeń rolniczych eksploatowanych w warunkach wewnętrznych i zewnętrznych. System odporny na UV.

POBIERZ KARTĘ

ZESTAW AK MALKOR_NC ALKIGRUNT_M /STAL/

System malarski alkidowy szybkoschnący do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji i elementów stalowych w przemyśle, budownictwie przemysłowym, do malowania maszyn i urządzeń rolniczych, kiedy położony jest nacisk na szybki czas schnięcia, dla warunków wewnętrznych i zewnętrznych (System odporny na UV)

POBIERZ KARTĘ

ZESTAW AK MALKOR_NC ALKIMAL_G /STAL/

System malarski alkidowy szybkoschnący do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji i elementów stalowych w przemyśle, budownictwie przemysłowym, do malowania maszyn i urządzeń rolniczych, kiedy położony jest nacisk na szybki czas schnięcia, dla warunków wewnętrznych i zewnętrznych (System odporny na UV)

POBIERZ KARTĘ

AY MAKRYL_HS /OCYNK/

Szybkoschnący, jednopowłokowy system akrylowy na podłoża stalowe ocynkowane. Stosowany do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji i elementów w przemyśle, budownictwie mostowym, sieciach elektroenergetycznych, oraz na konstrukcjach eksploatowanych w atmosferze chemicznej. System przeznaczony do malowania konstrukcji nośnych, dźwigów, masztów i wież, zewnętrznych powierzchni zbiorników, blach i konstrukcji powlekanych innymi powłokami malarskimi*). System odporny na UV.

POBIERZ KARTĘ

EP EPOXYKOR_B /STAL//BETON/

System malarski epoksydowy grubopowłokowy, bitumiczny bezsmołowy szybkoschnący na podłoża stalowe i betonowe. Stosowany do samodzielnego, antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji stalowych i betonowych:

- zbiorników wody sanitarnej, kotłowej, produktów ropopochodnych
- konstrukcji hydrotechnicznych pracujących w wodzie rzecznej, elektrowniach wodnych
- konstrukcji narażonych na działanie wody morskiej – śluzy, urządzenia portowe, konstrukcje pomostów wiertniczych
- konstrukcji, zbiorników pracujących w ściekach komunalnych i przemysłowych
- konstrukcji zbiorników zakopanych w ziemi
- konstrukcji zbiorników od wewnątrz w przypadku gdy kolor nawierzchni nie jest wymagany
System nieodporny na UV.

POBIERZ KARTĘ

EP EPOXYKOR M501/M503 /OCYNK/

Jednopowłokowy system epoksydowy na podłoża stalowe ocynkowane. Stosowany do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji i elementów stalowych w środowisku wiejskim, miejskim i przemysłowym gdzie wymagany jest długi okres zabezpieczenia (do zastosowań wewnątrz budynku). System nieodporny na UV.

POBIERZ KARTĘ

EP EPOXYKOR M501/M503 /STAL//BETON/

Jednopowłokowy system epoksydowy na podłoża stalowe, ocynkowane i aluminiowe. Stosowany do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji, elementów stalowych, ocynkowanych i aluminiowych w środowisku wiejskim, miejskim i przemysłowym gdzie wymagany jest długi okres zabezpieczenia (do zastosowań wewnątrz budynku). System nieodporny na UV

POBIERZ KARTĘ

EP-EP EPOXYKOR_HS80-54M /STAL//BETON/

System malarski epoksydowo-epoksydowy szybkoschnący na podłoża stalowe. Stosowany do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji i elementów stalowych w przemyśle ciężkim oraz konstrukcji eksploatowanych w wysoko agresywnej atmosferze chemicznej. System rekomendowany do zabezpieczenia konstrukcji hydrotechnicznych w budownictwie wodnym, przy stałej i zmiennej eksploatacji w zanurzeniu. Szczególnie rekomendowany na środowisko Cx – warunki kopalniane, wysoka kondensacja pary wodnej. System tworzy powłoki szczelne, bardzo dobrze przyczepne do podłoża, odporne na działanie wody, agresywnych czynników chemicznych i mechanicznych. System nieodporny na UV.

POBIERZ KARTĘ

EP-EP EPOXYKOR MIO503-M503 /STAL/

System malarski epoksydowo-epoksydowy szybkoschnący na podłoża stalowe. Stosowany do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji i elementów stalowych w przemyśle ciężkim oraz konstrukcji eksploatowanych w wysoko agresywnej atmosferze chemicznej. System rekomendowany do zabezpieczenia konstrukcji hydrotechnicznych w budownictwie wodnym, przy stałej i zmiennej eksploatacji w zanurzeniu. Szczególnie rekomendowany na środowisko Cx – warunki kopalniane, wysoka kondensacja pary wodnej. System tworzy powłoki szczelne, bardzo dobrze przyczepne do podłoża, odporne na działanie wody, agresywnych czynników chemicznych i mechanicznych. System nieodporny na UV.

POBIERZ KARTĘ

EP-EP EPOXYKOR MIO503-503 /STAL//BETON/

System malarski epoksydowo-epoksydowy szybkoschnący na podłoża stalowe. Stosowany do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji i elementów stalowych w przemyśle ciężkim oraz konstrukcji eksploatowanych w wysoko agresywnej atmosferze chemicznej. System rekomendowany do zabezpieczenia konstrukcji hydrotechnicznych w budownictwie wodnym, przy stałej i zmiennej eksploatacji w zanurzeniu. Szczególnie rekomendowany na środowisko Cx – warunki kopalniane, wysoka kondensacja pary wodnej. System tworzy powłoki szczelne, bardzo dobrze przyczepne do podłoża, odporne na działanie wody, agresywnych czynników chemicznych i mechanicznych. System nieodporny na UV.

POBIERZ KARTĘ

EP EPOXYKOR MIOALU503 /STAL//BETON/

System malarski epoksydowo-epoksydowy szybkoschnący na podłoża stalowe. Stosowany do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji i elementów stalowych, stalowych ocynkowanych i aluminiowych, w przemyśle ciężkim oraz konstrukcji eksploatowanych w wysoko agresywnej atmosferze chemicznej. System przeznaczony do malowania konstrukcji nośnych, dźwigów, masztów, zewnętrznych powierzchni zbiorników, itp. o najdłuższym okresie zabezpieczenia, w tym na gorzej oczyszczone podłoża. Szczególnie rekomendowany na środowisko Cx – warunki kopalniane, wysoka kondensacja pary wodnej. System nieodporny na UV.

POBIERZ KARTĘ

EP EPOXYKOR MIOALU503 /STAL//BETON/

System malarski epoksydowo-epoksydowy szybkoschnący na podłoża stalowe. Stosowany do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji i elementów stalowych, stalowych ocynkowanych i aluminiowych, w przemyśle ciężkim oraz konstrukcji eksploatowanych w wysoko agresywnej atmosferze chemicznej. System przeznaczony do malowania konstrukcji nośnych, dźwigów, masztów, zewnętrznych powierzchni zbiorników, itp. o najdłuższym okresie zabezpieczenia, w tym na gorzej oczyszczone podłoża. Szczególnie rekomendowany na środowisko Cx – warunki kopalniane, wysoka kondensacja pary wodnej. System nieodporny na UV.

POBIERZ KARTĘ

EP-EP EPOXYKOR MIOALU503-503 /STAL//BETON/

System malarski epoksydowo-epoksydowy szybkoschnący na podłoża stalowe. Stosowany do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji i elementów stalowych, w przemyśle ciężkim oraz konstrukcji eksploatowanych w wysoko agresywnej atmosferze chemicznej, gdzie wymagany jest najdłuższy okres zabezpieczenia. Używany do malowania m.in. konstrukcji nośnych, dźwigów, zewnętrznych powierzchni zbiorników, rurociągów, urządzeń hydrotechnicznych narażonych na wysoką wilgotność.

POBIERZ KARTĘ

EP-EP EPOXYKOR PRIMER-54M /STAL/

System malarski epoksydowo-epoksydowy szybkoschnący na podłoża stalowe. Stosowany do samodzielnego zabezpieczenia konstrukcji i elementów stalowych, w środowisku wiejskim, miejskim i przemysłowym nie narażonych na oddziaływanie warunków atmosferycznych. System nieodporny na UV. Szczególnie polecany na wytwórnie konstrukcji stalowych.

POBIERZ KARTĘ

EP-PUR ZN-MIO501/503-S30/S90 /STAL/

System malarski trójpowłokowy epoksydowo-poliuretanowy wysokocynkowy, na podłoża stalowe dla warunków wewnętrznych i zewnętrznych. Stosowany do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji nośnych, dźwigarów i elementów, a także zbiorników stalowych w przemyśle ciężkim oraz konstrukcji eksploatowanych w wysoko agresywnej atmosferze wodnej (kondensacja pary wodnej) i chemicznej, gdzie wymagany jest długi okres zabezpieczenia. Tworzy powłoki bardzo dobrze przyczepne do podłoża, o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne. System odporny na UV.

POBIERZ KARTĘ

EP-PUR HS80-S30/S90 /STAL/

Szybkoschnący system malarski epoksydowo-poliuretanowy na podłoża stalowe. Stosowany do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji i elementów stalowych w środowisku wiejskim, miejskim i przemysłowym oraz konstrukcji eksploatowanych w wysoko agresywnej atmosferze chemicznej, gdzie wymagany jest najdłuższy okres zabezpieczenia. System odporny na UV.

POBIERZ KARTĘ

EP-PUR HS80-S40/S70 /STAL/ LOW LZO

Szybkoschnący system malarski epoksydowo-poliuretanowy na podłoża stalowe. Stosowany do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji i elementów stalowych w środowisku wiejskim, miejskim i przemysłowym oraz konstrukcji eksploatowanych w wysoko agresywnej atmosferze chemicznej, gdzie wymagany jest najdłuższy okres zabezpieczenia o niskiej zawatości składników lotnych LZO. System odporny na UV.

POBIERZ KARTĘ

E-PUR M501/M503- S30/S90 /OCYNK/

Szybkoschnący system malarski epoksydowo-poliuretanowy na podłoża stalowe. Stosowany do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji i elementów stalowych ocynkowanych w budownictwie mostowym, przemyśle ciężkim, gdzie wymagany jest długi okres zabezpieczenia. System przeznaczony do malowania konstrukcji nośnych, dźwigów, masztów, zewnętrznych powierzchni zbiorników, itp. System odporny na UV.

POBIERZ KARTĘ

EP-PUR EPOXYKOR M501/M503-S30/S90 /STAL//BETON/

Szybkoschnący system malarski epoksydowo-poliuretanowy na podłoża stalowe. Stosowany do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji i elementów stalowych w przemyśle ciężkim oraz konstrukcji eksploatowanych w wysoko agresywnej atmosferze chemicznej, gdzie wymagany jest długi okres zabezpieczenia. System przeznaczony do malowania konstrukcji nośnych, dźwigów, zewnętrznych powierzchni zbiorników itp. o długim okresie zabezpieczenia. W suchej atmosferze powłoka może być poddana ciągłemu działaniu temp. +120°C, dopuszczalny chwilowy wzrost do +150°C (warunki suche). System odporny na UV.

POBIERZ KARTĘ

EP-PUR M503MIOALU- S30/S90 /STAL/

Szybkoschnący system malarski epoksydowo-poliuretanowy na podłoża stalowe. Stosowany do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji i elementów stalowych w przemyśle ciężkim oraz konstrukcji eksploatowanych w wysoko agresywnej atmosferze chemicznej, gdzie wymagany jest długi okres zabezpieczenia. System przeznaczony do malowania konstrukcji nośnych, dźwigów, zewnętrznych powierzchni zbiorników itp. o długim okresie zabezpieczenia. System odporny na UV.

POBIERZ KARTĘ

EP-PUR MIOALU501- S30/S90 /OCYNK/

Szybkoschnący system malarski epoksydowo-poliuretanowy na podłoża ocynkowane. Stosowany do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji i elementów w budownictwie mostowym, przemyśle ciężkim, gdzie wymagany jest długi okres zabezpieczenia, przeznaczony do malowania konstrukcji nośnych, dźwigów, masztów, zewnętrznych powierzchni zbiorników, itp. System odporny na UV.

POBIERZ KARTĘ

EP-PUR MIOALU503-S30/90 /STAL/

Szybkoschnący system malarski epoksydowo-poliuretanowy na podłoża ocynkowane, aluminiowe i stalowe. Stosowany do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji i elementów w budownictwie mostowym, przemyśle ciężkim, gdzie wymagany jest długi okres zabezpieczenia, przeznaczony do malowania konstrukcji nośnych, dźwigów, masztów, zewnętrznych powierzchni zbiorników, itp. System odporny na UV.

POBIERZ KARTĘ

EP-PUR PRIMER- S30P /STAL/

System malarski epoksydowo-poliuretanowy szybkoschnący na podłoża stalowe. Stosowany do zabezpieczenia konstrukcji stalowych, powierzchni zbiorników, rurociągów, eksploatowanych w atmosferze miejskiej i przemysłowej. Dzięki zastosowaniu emalii nawierzchniowej poliuretanowej, odporny jest na długotrwałe oddziaływanie promieniowania UV. Może być stosowany w warunkach podwyższonych temperatur do +120 C.

POBIERZ KARTĘ

ESI-EP-PUR ESI-MIO503-S30/S90 /STAL/

System malarski krzemianowo-cynkowo-epoksydowo-poliuretanowy na podłoża stalowe. Stosowany do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji i elementów stalowych w przemyśle ciężkim oraz konstrukcji eksploatowanych w wysoko agresywnej atmosferze wodnej (kondensacja pary wodnej) i chemicznej, gdzie wymagany jest długi okres zabezpieczenia. System przeznaczony do malowania konstrukcji nośnych, dźwigów, zbiorników, rurociągów, kontenerów, itp., konstrukcji hydrotechnicznych o najdłuższym okresie zabezpieczenia. System odporny na UV.

POBIERZ KARTĘ

PCV WINYMAX_M /OCYNK/

Jednoskładnikowy system poliwinylowy na podłoża stalowe ocynkowane. Stosowany do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji i elementów w przemyśle ciężkim, budownictwie mostowym, sieciach elektroenergetycznych, oraz na konstrukcjach eksploatowanych w atmosferze chemicznej. System przeznaczony do malowania konstrukcji nośnych, dźwigów, masztów i wież, zewnętrznych powierzchni zbiorników, blach i konstrukcji powlekanych innymi powłokami malarskimi *). System odporny na UV.

POBIERZ KARTĘ

PCV WINYMAX_M /STAL/

Jednoskładnikowy system poliwinylowy na podłoża stalowe, ocynkowane i aluminiowe. Stosowany do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji i elementów w przemyśle ciężkim, budownictwie mostowym, sieciach elektroenergetycznych, oraz na konstrukcjach eksploatowanych w atmosferze chemicznej. System przeznaczony do malowania konstrukcji nośnych, dźwigów, masztów i wież, zewnętrznych powierzchni zbiorników, blach i konstrukcji powlekanych innymi powłokami malarskimi *). System odporny na UV.

POBIERZ KARTĘ

PUR PURMAL S40/S70 /OCYNK//ALUMINIUM/

Jednopowłokowa gruntoemaia poliuretanowa na podłoża stalowe ocynkowane, aluminiowe. Stosowany do antykorozyjnego zabezpieczania nadwodnych części statków, konstrukcji mostowych, maszyn rolniczych i budowlanych, konstrukcji i elementów stalowych. Farba PURMAL S-70 może również pełnić rolę farby nawierzchniowej w przypadku, gdy nie jest wymagany wysoki połysk. System odporny na UV.

POBIERZ KARTĘ

PUR PURMAL S40/S70 /STAL/

Gruntoemalia poliuretanowa na podłoża stalowe, ocynkowane i aluminiowe. Stosowany do antykorozyjnego zabezpieczania nadwodnych części statków, konstrukcji mostowych, maszyn rolniczych i budowlanych, konstrukcji i elementów stalowych. Farba PURMAL S-70 może również pełnić rolę farby nawierzchniowej w przypadku, gdy nie jest wymagany wysoki połysk. System odporny na UV.

POBIERZ KARTĘ

TERMO AK TERMO200 /STAL/

Szybkoschnący jednopowłokowy system malarski na bazie alkidowej na podłoża stalowe i żeliwne. Stosowany do zabezpieczenia konstrukcji, rurociągów stalowych izolowanych i nieizolowanych, kanałów spalin, silosów itp. narażonych na stałe działanie podwyższonych temperatur do +200 C. System odporny na UV.

POBIERZ KARTĘ

TERMO ESI-SIL ESI400 /STAL/

System malarski etylokrzemianowo-silikonowy specjalny, na podłoża stalowe. Stanowi skuteczne zabezpieczenie konstrukcji i rurociągów parowych nieizolowanych, kanałów spalin, itp. eksploatowanych w warunkach atmosferycznych, narażonych na stałe działanie podwyższonych temperatur do +400 0C. System odporny na UV.

POBIERZ KARTĘ

TERMO ESI-SIL ESI600 /STAL/

System malarski etylokrzemianowo-silikonowy specjalny, na podłoża stalowe. Stanowi skuteczne zabezpieczenie konstrukcji i rurociągów parowych nieizolowanych, kanałów spalin, itp. eksploatowanych w warunkach atmosferycznych, narażonych na stałe działanie podwyższonych temperatur do +500 C. System odporny na UV.

POBIERZ KARTĘ

TERMO SIL600 /STAL/

System malarski silikonowy specjalny, na podłoża stalowe. Stanowi skuteczne zabezpieczenie konstrukcji i rurociągów parowych nieizolowanych, kanałów spalin, itp. eksploatowanych w warunkach atmosferycznych, narażonych na stałe działanie podwyższonych temperatur do +600 C. System odporny na UV

POBIERZ KARTĘ